DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE Previous item PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI... Next item PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)jest urządzeniem przeciwpożarowym umożliwiającym rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych.

System umożliwia sprawną ewakuację osób z budynku lub ich części objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Gdzie powinny być stosowane dźwiękowe systemy ostrzegawcze:

Supermarkety i centra handlowe

Biurowce

Duże budynki mieszkalne

Obiekty sportowe

Hale magazynowe

Zakłady produkcyjne


Zakres usług:

Przeglądy

Konserwacja

Naprawa

Montaż

Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej