PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU Previous item ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE Next item DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg. przepisów jest urządzeniem przeciwpożarowym. Odcina dopływ prądu  do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru: źródła zasilającego oświetlenie   awaryjne, pompy instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru niezbędne podczas pożaru.

 

Gdzie powinny być stosowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  • Budynki mieszkalne
  • Centra handlowe
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Magazyny
  • Hale produkcyjne
  • Obiekty sportowe

Zakres usług:

  • Przeglądy
  • Naprawa
  • Montaż
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku