SYSTEMY GASZENIA

Systemy gaszenia

GASZENIE WODĄ – INSTALACJE TRYSKACZOWE

Jest stałym urządzeniem gaśniczym, w którym środkiem gaśniczym jest woda podawana ze stałego źródła zasilania, trwale połączonego z urządzeniem. Urządzenie tryskaczowe ma na celu ugaszenie pożaru lub zapobieżenie rozprzestrzeniania się płomieni i gorących gazów pożarowych poprzez podanie wody na część powierzchni objętej pożarem. Tryskacze działają miejscowo, tzn. że otwierają się jedynie tryskacze będące bezpośrednio w strefie objętej pożarem, a zadziałanie jednego tryskacza nie wiąże się z zadziałaniem wszystkich urządzeń w danej sekcji.

Gdzie powinna być stosowana instalacja tryskaczowa:

 • Zakłady przemysłowe (hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe)
 • Magazyny wysokiego składowania
 • Centra logistyczne
 • Duże budynki mieszkalne
 • Biurowce
 • Obiekty handlowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwanaście razy w roku

cztery razy w roku

dwa razy w roku

raz w roku

GASZENIE GAZEM

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosowane są w obiektach, w których duże znaczenie ma wartość materialna znajdujących się tam przedmiotów oraz istotna jest ciągłość pracy urządzeń objętych ochroną min.: w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, archiwach, obiektach muzealnych, garażach podziemnych. Czynnikami aktywnymi odpowiedzialnymi za gaszenie pożaru w tych urządzeniach są min. gazy obojętne , chemiczne, CO2.

 • Gdzie powinien być stosowany system gaszenia gazem:
 • Serwerownie
 • Pracownie komputerowe
 • Archiwa
 • Stacje transformatorowe
 • Rozdzielnie elektryczne

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwanaście razy w roku

cztery razy w roku

dwa razy w roku

raz w roku

GASZENIE MGŁĄ WODNĄ

System gaszenia mgłą pozwala zgasić pożar, obniżając temperaturę nim zdąży się rozprzestrzenić. Stanowi to wielką zaletę w przypadku zastosowań przemysłowych, gdy należy schłodzić sprzęt oraz uniknąć przestojów i skoków temperatur. System pozwala osiągnąć te cele bez potrzeby zamykania lub separowania obszarów objętych ochroną. Krople wody są tak drobne, że nie powodują praktycznie żadnych zniszczeń na bezcennych przedmiotach, co jest kluczowym czynnikiem przy ochronie budynków o wartości architektonicznej lub historycznej, bibliotek i archiwów, które wykluczają użycie nadmiernej ilości wody czy środków chemicznych.

 

Gdzie powinien być stosowany system gaszenia mgłą wodną:

 • Centra logistyczne
 • Obiekty produkcyjne
 • Serwerownie
 • Archiwa
 • Centra handlowe
 • Budynki biurowo-usługowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwanaście razy w roku

cztery razy w roku

dwa razy w roku

raz w roku