Usługi BHP

Usługi BHP

Learn more
Ustawy i rozporządzenia

Ustawy i rozporządzenia

Learn more

Serwis zgłaszanie awarii:

Numer całodobowej infolinii technicznej, w celu zgłaszania sytuacji alarmowych.

Firecompany, ochrona przeciwpożarowa.

PRZEGLĄDY I
KONSERWACJE:

 • podręcznego sprzętu
  gaśniczego
 • hydrantów i zaworów
  hydrantowych
 • drzwi, bram, rolet
  przeciwpożarowych
 • systemów detekcji gazu
 • systemów oddymiania
 • systemów sygnalizacji pożaru
 • przeciwpożarowych
  wyłączników prądu
 • instalacji tryskaczowych
 • systemów wentylacji

PROJEKTOWANIE, MONTAŻ, MODERNIZACJA, NAPRAWA:

 • instalacji hydrantowych
 • instalacji tryskaczowych
 • systemów sygnalizacji
  pożaru
 • systemów oddymiania
 • systemów detekcji gazu
 • awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

POMIARY:

 • natężenia awaryjnego
  oświetlenia ewakuacyjnego
 •  oświetlenia stanowisk pracy
 •  instalacji gazowych
 •  wentylacji mechanicznej
 •  poziomu ciśnienia
  akustycznego
 •  zrozumiałości mowy (DSO)

SPORZĄDZANIE:

 • Instrukcji Bezpieczeństwa
  Pożarowego
 •  opinii i ekspertyz
  przeciwpożarowych
 •  dokumentacji projektowych
  i powykonawczych
 • uzgadnianie projektów
  przez rzeczoznawcę
  ds. przeciwpożarowych

Usługi

 • Firecompany , ochrona przeciwpożarowa. ppoż, szkolenia bhp, gaszenie
  O nas
 • Ochrona Przeciwpożarowa
 • zabezpieczenia ognioochronne
  Zabezpieczenia ognioochronne
 • obsluga techniczna nieruchomosci
  Obsługa techniczna nieruchomości
 • Opracowanie dokumentacji
 • realizacje
  Realizacje
0
OBSŁUGIWANYCH OBIEKTÓW
0
WYKONANE PRZEGLĄDY PRZECIWPOŻAROWE
0
NAPRAWIONYCH SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
0
PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ