AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

 

AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób oraz stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie urządzeń przeciwpożarowych -hydrantów oraz gaśnic.

Gdzie powinno być stosowane oświetlenie awaryjne:

 • Budynki mieszkalne
 • Garaże podziemne
 • Centra handlowe
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Magazyny
 • Hale produkcyjne
 • Obiekty sportowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Pomiary natężenia
 • Naprawa
 • Modernizacja
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku