INSTALACJE TRYSKACZOWE

Instalacje tryskaczowe

GASZENIE WODĄ – INSTALACJE TRYSKACZOWE

Jest stałym urządzeniem gaśniczym, w którym środkiem gaśniczym jest woda podawana ze stałego źródła zasilania, trwale połączonego z urządzeniem. Urządzenie tryskaczowe ma na celu ugaszenie pożaru lub zapobieżenie rozprzestrzeniania się płomieni i gorących gazów pożarowych poprzez podanie wody na część powierzchni objętej pożarem. Tryskacze działają miejscowo, tzn. że otwierają się jedynie tryskacze będące bezpośrednio w strefie objętej pożarem, a zadziałanie jednego tryskacza nie wiąże się z zadziałaniem wszystkich urządzeń w danej sekcji.

Gdzie powinna być stosowana instalacja tryskaczowa:

  • Zakłady przemysłowe (hale produkcyjne i pomieszczenia magazynowe)
  • Magazyny wysokiego składowania
  • Centra logistyczne
  • Duże budynki mieszkalne
  • Biurowce
  • Obiekty handlowe

Zakres usług:

  • Przeglądy
  • Konserwacja
  • Naprawa
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwanaście razy w roku

cztery razy w roku

dwa razy w roku

raz w roku