Zabezpieczenia ognioochronne

Zabezpieczenia ognioochronne

ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE

Stosowanie biernych zabezpieczeń ognioochronnych w budownictwie ma na celu:

 • zapewnienie nośności przez oczekiwany czas
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
 • możliwość ewakuacji ludzi
 • bezpieczeństwo ekip ratowniczych

Wszystkie ww. elementy mają zapewnić odpowiedni czas na ewakuację ludzi, ograniczenie rozprzestrzeniania się
pożaru oraz szansę na jego ugaszenie przy jak najmniejszych stratach ludzkich i materialnych.


KONSTRUKCJE STALOWE

Stal, jako materiał konstrukcyjny jest materiałem nieorganicznym. Jest lekka i bardzo wytrzymała na rozciąganie.
Budowa przy użyciu konstrukcji stalowych jest szybka i w porównaniu z betonem stal nie posiada wielu ograniczeń atmosferycznych.
Stal klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500° C tracą swoją nośność.

W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych

Środkami zabezpieczającymi konstrukcje stalowe i podnoszącymi ich odporność ogniową są:

 • farby pęczniejące
 • natryskowe powłoki ogniochronne
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie wełny mineralnej
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie sylikatów
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie gipsu.


KANAŁY KABLOWE

Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sąsiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np. krótkiego spięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowny rozwój dymu i stężenie toksycznych gazów pożarowych.
Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej stosuje się min.
samodzielne sufity podwieszone dla stworzenia oddzielnej „strefy pożarowej” w przestrzeni międzysufitowej kanały kablowe jako zamknięcie potencjalnego obciążenia ogniowego we własnej „strefie pożarowej”KANAŁY KABLOWE PRZY DZIAŁANIU OGNIA Z WEWNĄTRZ:

Kanały chronią drogi ewakuacyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych.

Ogień pozostaje zamknięty w kanale kablowym, pożar nie rozprzestrzenia się w przestrzeni międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalności.

KANAŁY KABLOWE PRZY DZIAŁANIU OGNIA Z ZEWNĄTRZ:

Kanały kablowe chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia.
Pewne urządzenia i systemy muszą szczególnie w przypadku pożaru zachować sprawność i funkcjonalność należą do nich:

 • urządzenia tryskaczowe
 • urządzenia sygnalizacji pożarowej
 • windy pożarowe
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • urządzenia oddymiające
 • awaryjne instalacje elektryczne, itd.

Zastosowanie kanałów kablowych gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie ww. urządzeń i instalacji przez wymagany czas.

Aby uniknąć samonagrzania podczas normalnej pracy kabla i zwiększenia oporności przewodzenia, do wymiany powietrza w kanałach stosuje się kratki wentylacyjne, które wbudowuje się w ściany kanału.

Kratki wykonane ze specjalnego, organicznego, materiału, który pod wpływem temperatury pożaru tworzy pianę o właściwościach termoizolacyjnych.

Gdzie powinna być stosowane bierne zabezpieczenia ognioochronne:

 • budynki wysokie, wysokościowe
 • centra handlowe
 • obiekty sportowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • inne

Wykonywanie zabezpieczeń:

 • Konstrukcji stalowych, żelbetowych, stropów drewnianych
 • Tras kablowych i kabli
 • Rur z tworzywa sztucznego i metalowych
 • Przejść instalacyjnych
 • Kanałów oddymiających i wentylacyjnych