Zabezpieczenia ognioochronne

ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE

Stosowanie biernych zabezpieczeń ognioochronnych w budownictwie ma na celu:

 • zapewnienie nośności przez oczekiwany czas
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki
 • możliwość ewakuacji ludzi
 • bezpieczeństwo ekip ratowniczych

Wszystkie ww. elementy mają zapewnić odpowiedni czas na ewakuację ludzi, ograniczenie rozprzestrzeniania się
pożaru oraz szansę na jego ugaszenie przy jak najmniejszych stratach ludzkich i materialnych.

KONSTRUKCJE STALOWE

Stal, jako materiał konstrukcyjny jest materiałem nieorganicznym. Jest lekka i bardzo wytrzymała na rozciąganie i
Budowa przy użyciu konstrukcji stalowych jest szybka i w porównaniu z betonem stal nie posiada wielu ograniczeń
atmosferycznych.
Stal klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok.
500° C tracą swoją nośność. W pożarze rozwiniętym stan taki osiągnięty jest po kilku minutach.
Dla zachowania nośności konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych

Środkami zabezpieczającymi konstrukcje stalowe i podnoszącymi ich odporność ogniową są:

 • farby pęczniejące
 • natryskowe powłoki ogniochronne
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie wełny mineralnej
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie sylikatów
 • płytowe powłoki ogniochronne na bazie gipsu.

KANAŁY KABLOWE

Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie
rozchodzą się do sąsiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te
stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np. krótkiego spięcia, ewakuacja
może być znacznie utrudniona przez gwałtowny rozwój dymu i stężenie toksycznych gazów pożarowych.
Z punktu widzenia biernej ochrony przeciwpożarowej stosuje się min.
samodzielne sufity podwieszone dla stworzenia oddzielnej “strefy pożarowej” w przestrzeni międzysufitowej
kanały kablowe jako zamknięcie potencjalnego obciążenia ogniowego we własnej “strefie pożarowej”

KANAŁY KABLOWE PRZY DZIAŁANIU OGNIA Z WEWNĄTRZ:

Kanały chronią drogi ewakuacyjne przed skutkami pożaru instalacji elektrycznych.

Ogień pozostaje zamknięty w kanale kablowym, pożar nie rozprzestrzenia się w przestrzeni
międzysufitowej. Drogi ewakuacyjne pozostają w stanie używalności.

KANAŁY KABLOWE PRZY DZIAŁANIU OGNIA Z ZEWNĄTRZ:

Kanały kablowe chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia.
Pewne urządzenia i systemy muszą szczególnie w przypadku pożaru zachować sprawność i
funkcjonalność,
należą do nich:

 • urządzenia tryskaczowe
 • urządzenia sygnalizacji pożarowej
 • windy pożarowe
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • urządzenia oddymiające
 • awaryjne instalacje elektryczne, itd.

Zastosowanie kanałów kablowych gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie ww. urządzeń i
instalacji przez wymagany czas.

Aby uniknąć samonagrzania podczas normalnej pracy kabla i zwiększenia oporności przewodzenia, do
wymiany powietrza w kanałach stosuje się kratki wentylacyjne ,które wbudowuje się w ściany
kanału.

Kratki wykonane ze specjalnego, organicznego, materiału, który pod wpływem temperatury pożaru
tworzy pianę o właściwościach termoizolacyjnych.

Gdzie powinna być stosowane bierne zabezpieczenia ognioochronne:

 • budynki wysokie, wysokościowe
 • centra handlowe
 • obiekty sportowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • inne

Wykonywanie zabezpieczeń:

 • Konstrukcji stalowych, żelbetowych, stropów drewnianych
 • Tras kablowych i kabli
 • Rur z tworzywa sztucznego i metalowych
 • Przejść instalacyjnych
 • Kanałów oddymiających i wentylacyjnych