ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

Drzwi przeciwpożarowe stanowią oddzielenie przeciwpożarowe
o wymaganej klasie odporności ogniowej oraz zapewniają odpowiednie warunki ewakuacji z pomieszczenia objętego pożarem. Drzwi muszą zapewniać szczelność oraz izolacyjność ogniową.

ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

Gdzie powinny być stosowane drzwi przeciwpożarowe:

 • Budynki mieszkalne
 • Centra handlowe
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Magazyny
 • Hale produkcyjne
 • Obiekty sportowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Montaż

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku

BRAMY I GRODZIE PRZECIWPOŻAROWE

Bramy i grodzie przeciwpożarowe stosowane są w miejscach, gdzie potrzebne jest wyodrębnienie wybranych pomieszczeń
lub stref w wypadku pożaru.


ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

Gdzie powinny być stosowane bramy lub grodzie przeciwpożarowe:

 • Garaże podziemne
 • Hale produkcyjne
 • Hale magazynowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
  i powykonawczej

 

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwa razy w roku

ROLETY I KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE

Kurtyny, rolety przeciwpożarowe zabezpieczają min. okna. Pozwalają na szybkie zamknięcie przestrzeni o podwyższonym współczynniku prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru.

ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

Gdzie powinny być stosowane rolety lub kurtyny przeciwpożarowe:

 • Budynki mieszkalne
 • Hotele
 • Obiekty użyteczności publicznej

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
  i powykonawczej

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów: 

dwa razy w roku