DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) jest urządzeniem przeciwpożarowym umożliwiającym rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych.

System umożliwia sprawną ewakuację osób z budynku lub ich części objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Gdzie powinny być stosowane dźwiękowe systemy ostrzegawcze:

Supermarkety i centra handlowe

Biurowce

Duże budynki mieszkalne

Obiekty sportowe

Hale magazynowe

Zakłady produkcyjne


Zakres usług:
  • Przeglądy
  • Konserwacja
  • Naprawa
  • Montaż
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej