PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg. przepisów jest urządzeniem przeciwpożarowym. Odcina dopływ prądu  do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru: źródła zasilającego oświetlenie   awaryjne, pompy instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji pożaru niezbędne podczas pożaru.

 

Gdzie powinny być stosowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu:

  • Budynki mieszkalne
  • Centra handlowe
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Magazyny
  • Hale produkcyjne
  • Obiekty sportowe

Zakres usług:

  • Przeglądy
  • Naprawa
  • Montaż
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

raz w roku