ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE

Zbiorniki przeciwpożarowe służą m.in. jako źródło wody dla stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru. Przeznaczone są do magazynowania wody na wypadek pożaru wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, należy przewidzieć możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5, 10 dm3/s lub większej. Jeżeli z różnych przyczyn niemożliwe jest uzyskanie takiego wypływu wody, należy zaprojektować zbiornik wody przeciwpożarowej, który będzie posiadał odpowiednią pojemność retencyjną. Pod względem konstrukcyjnym odpowiadają zbiornikom retencyjnym, uzupełnionym o odpowiednie wyposażenie. Zasilanie zwykle stanowi przewód wodociągowy, ale możliwe są też inne rozwiązania.

Gdzie powinny być stosowane zbiorniki przeciwpożarowe:

Zakres usług:

  • Przeglądy
  • Konserwacja
  • Naprawa

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

Rutynowe kontrole kwartalne, przeglądy roczne, przeglądy 3 letnie, przeglądy 10- letnie.

Nie rzadziej, niż co 10 lat zbiornik wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz oraz poddać, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu.

Spuszczanie wody ze zbiornika niekiedy odbywa się  częściej np. po przeglądzie 3-letnim, jeżeli są do tego wskazania.