SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System SAP (SSP) sygnalizacji pożaru umożliwia wczesne wykrycie pożaru w jego wstępnej fazie, precyzyjnie wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o  niebezpieczeństwie personelu oraz służb dozoru, a poprzez monitoring pożarowy powiadomienie najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Gdzie powinny być stosowane Systemy Sygnalizacji Pożaru:

 • Magazyny wysokiego składowania
 • Duże obiekty magazynowych
 • Biurowce
 • Centra handlowe
 • Duże bloki mieszkalne
 • Hale produkcyjne
 • Serwerownie
 • Centra informatyczne
 • Przedszkola, szkoły

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

 • cztery razy w roku – 25% elementów
 • dwa razy w roku – 50% elementów
 • raz w roku – 100% elementów

Zakres usług:
 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Serwis 24h
 • Programowanie centrali
 • Szkolenia, instruktaże obsługi centrali
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Typ systemu  dobieramy indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, tak aby zapewnić pełną skuteczność jego działania przy poniesieniu przez klienta jak najmniejszych kosztów.

Oferujemy sprzęt znanych producentów: Polon-Alfa, Esser, Siemens, Aritech, Bosch oraz wiele innych.