OZNAKOWANIE

PRZECIWPOŻAROWE

Służą do oznaczania sprzętu
i urządzeń przeciwpożarowych

EWAKUACYJNE

Służą do wyznaczania dróg ewakuacji
z budynkuINFORMACYJNE

Służą m.in. do oznaczania
pomieszczeń, urządzeń, placów
budowy, postępowania w różnych
przypadkach np. instrukcje BHP,
PPOŻ., Pierwsza Pomoc, numery
alarmowe

  Zakres usług:

 • Przeglądy pod kątem braków /
  poprawności oznakowania
 • Doradztwo w zakresie
  wyposażenia obiektu w
  niezbędne oznakowanie
 • Montaż
 • Sprzedaż