SYSTEMY ODDYMIANIA

ODDYMIANIE ELEKTRYCZNE

Dym i gorące gazy w przypadku pożaru stwarzają największe zagrożenie dla użytkowników budynków. W celu zapewnienia bezpiecznej  ewakuacji osób przebywających w strefie pożaru, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne powinny być zabezpieczone przed możliwością zadymienia.

 

 

SYSTEMY ODDYMIANIA

Gdzie powinny być stosowane systemy oddymiania elektrycznego:

 • Supermarkety i obiekty handlowe
 • Klatki schodowe
 • Budynki użyteczności publicznej powyżej 12m wysokości
 • Hale produkcyjne
 • Szpitale
 • Garaże podziemne
 • Laboratoria
 • Baseny
 • Hale sportowe i widowiskowe

Zakres usług:

 • Przeglądy
 • Konserwacja
 • Naprawa
 • Serwis 24h
 • Montaż

Typ systemu  dobieramy indywidualnie biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, tak aby zapewnić pełną skuteczność jego działania przy poniesieniu przez klienta jak najmniejszych kosztów.

 

Oferujemy sprzęt znanych producentów: D + H, AFG oraz wiele innych

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwa razy w roku

ODDYMIANIE PNEUMATYCZNE

System oddymiania pneumatycznego ma za zadanie odprowadzenie poprzez klapy dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Klapy te ułatwiają ewakuację poprzez utrzymywanie dolnej części pomieszczenia wolnej od dymu, ułatwiają działania ratownicze, zapewniają ochronę konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia, zmniejszają pośrednie straty pożarowe wywołane przez wydzielający się dym i gorące gazy pożarowe.

SYSTEMY ODDYMIANIA

Gdzie powinny być stosowane systemy oddymiania pneumatycznego:

 • Hale wielkopowierzchniowe
 • Zakłady produkcyjne
 • Obiekty jednokondygnacyjne

Zakres usług:

 • Przeglądy, konserwacja, naprawa
 • Serwis 24h
 • Montaż
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

Częstotliwość wykonywania przeglądów:

dwa razy w roku